Основна музичка школа "Предраг Милошевић"
Кеј Вељка Влаховића 19
Књажевац
мат. број 07303483
 
секретар школе 019/ 730-412
директор 019/ 732-911
© 2016 Основна музичка школа "Предраг Милошевић" - Књажевац