Основна музичка школа у Књажевцу основана је 19.11.1980. године.
Школа је, почев од 01.09.2003. године, пресељена на садашњу адресу.
Објекат је у строгом центру града, у непосредној близини Дома културе и музичко-издавачке куће „Нота“.
Школа у том простору располаже са 11 мањих кабинета за индивидуалну инструменталну наставу, један нешто просторнији за групну наставу солфеђа и теорије и концертну салу површине 102м2 за интерне и јавне часове.

Историјат

Систематско музичко образовање у Књажевцу, започиње школске 1956/66. године, када се при Радничком универзитету у Књажевцу, започело са осамнаест ученика, на три одсека: хармонике, виолине и клавира, као истурено одељење Музичке школе “Стеван Стојановић Мокрањац”, из Зајечара.
Рад је трајао све до 1976, када је направљен прекид.

Основна музичка школа у Књажевцу основана је 19.11.1980. године.

Школа добија 21.09.1994. године свој назив  ШОМО “Предраг Милошевић”, по преминулом истакнутом композитору, пијанисти и диригенту, рођеном у Књажевцу, a Септембра 2003. године, идеалну локацију на Кеју Вељка Влаховића.

Предраг Милошевић,

рођен 4. фебруара 1904. године у Књажевцу.
Припадао бројној генерацији српских музичара, који су студије завршили у Прагу.
Композитор, диригент, пијаниста, педагог и музичко-друштвени радник.
Године 1922-24. наставља студије у Минхену, а потом, дипломира композицију 1926. године, на Државном конзерваторијуму у Прагу, клавир 1928. године, а дириговање 1931. године.
Његове обимне студије, заокружује Мајсторска школа композиције, 1930. године.
Од 1932-1941. год. диригент је Првог Београдског певачког друштва, а паралелно са тим, диригент Београдске Опере и професор клавира у Музичкој школи, коју ће касније водити као директор. За доцента теоретских предмета, на Музичкој академији, изабран је 1938. године, касније за редовног професора композиције и дириговања, а од 1960-1967. године, за декана ове установе.
Његов опус чине: Симфонијета, Гудачки квартет, Сонатина и мала свита за клавир,
више хорова и соло песама, као и музика за позоришне комаде.
Ова дела карактерише објективан однос према музичкој материји, јасноћа и прегледност облика и фактуре.

WIKI: Предраг Милошевић

predragm.jpg
© 2016 Основна музичка школа "Предраг Милошевић" - Књажевац